Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aave – một giao thức cho vay (lending) và vay (borrowing) không ủy thác, đã trở thành giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) thứ hai đạt được tổng giá trị 1 tỷ USD.

Cột mốc quan trọng này có nghĩa là người dùng Aave đã gửi số tài sản trị giá 1 tỷ USD vào giao thức này cho các mục đích cho vay và vay.

Tổng giá trị bị khóa trong Aave. DeFi Pulse, The Block Research

Tổng giá trị bị khóa trong Aave. DeFi Pulse, The Block Research
Aave gần đây đã công bố phiên bản hai của giao thức, chuẩn bị một bộ các tính năng mới cho người dùng của mình, bao gồm các khoản cho vay / ủy quyền tín dụng có thế chấp, cải thiện tỷ lệ vay và giao dịch nợ.

Sự kiện quan trọng này của Aave xuất hiện chỉ 3 tuần sau khi MakerDAO trở thành giao thức DeFi đầu tiên đạt tổng giá trị 1 tỷ đô la bị khóa. Theo Defi Pulse, tổng giá trị tài sản hiện đang bị khóa trong giao thức DeFi đã đạt gần 6 tỷ USD.

 – Bạch Đàn – 

 

 

Viết bình luận

73 − = 66