Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Một holder tiền điện tử ẩn danh vừa hoàn thành một giao dịch Bitcoin có giá trị USD lớn nhất trong lịch sử.

Khi giá Bitcoin tiếp tục giữ ở gần mức 13.000 USD, một địa chỉ ví tiền điện tử đã chuyển hơn 1 tỷ USD giá trị tài sản kỹ thuật số.

Theo dữ liệu từ blockchain.com, holder một ví Bitcoin (BTC) đã chuyển hơn 88.857 BTC – khoảng 1,15 tỷ USD, với mức phí chỉ 0,00027847 BTC, tương đương 3,58 USD tại thời điểm viết bài. Các đồng coin này đã được xác nhận tại khối 654.364 vào ngày 26 tháng 10.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích CrystalBlockchain cho thấy, dường như người dùng đã gửi giao dịch khổng lồ này từ một địa chỉ ví được cho là của Xapo – một dịch vụ ví Bitcoin. Vì Coinbase Custody đã mua lại Xapo vào năm 2019, nên có thể 1,1 tỷ USD Bitcoin này có nguồn gốc từ sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ.

Giao dịch này có giá trị tính theo USD lớn hơn bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào trước đây, với sàn giao dịch Bitfinex đã lập kỷ lục trước đó vào tháng 4. Nó đã chuyển 161.500 BTC – 1,1 tỷ USD vào thời điểm đó, với mức phí chỉ 0,68 USD.

Dù vậy, cả hai giao dịch này vẫn chưa phải là giao dịch lớn nhất nếu tính theo số lượng BTC được di chuyển. Vinh dự đó thuộc về giao dịch 550.000 BTC được thực hiện vào ngày 16/11 năm 2011 bởi sàn giao dịch Mt. Gox. Có giá trị 1,32 triệu USD vào thời điểm đó, số Bitcoin này có thể bán với giá hơn 7 tỷ USD vào ngày hôm nay.

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận

4 + 4 =