Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực lưu ký Anchorage đã trở thành công ty tiền điện tử đầu tiên nhận được giấy phép ngân hàng từ cơ quan quản lý ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ.

Theo thông báo hôm thứ Tư (13/01) từ Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), Anchorage sẽ nhận được uỷ quyền có điều kiện để hoạt động như một tổ chức uỷ thác trên toàn nước Mỹ. Đây là giấy phép đầu tiên thuộc loại này, một phần trong ý tưởng “điều lệ fintech” kéo dài từ thời tổng thống Obama, nhưng đã được đẩy nhanh tiến độ dưới sự lãnh đạo của Quyền kiểm soát viên Brian Brooks, người trước đây thuộc nhóm pháp lý của Coinbase.

Theo thông báo, giấy phép của Anchorage sẽ dựa trên các yêu cầu riêng:

“Như một điều kiện chấp thuận có hiệu lực, công ty đã tham gia vào một thoả thuận hoạt động mà tại đó đặt ra các yêu cầu về vốn và thanh khoản, cùng với các kỳ vọng quản lý rủi ro của OCC.”

Thỏa thuận thực tế giữa Anchorage và OCC chỉ rõ một điểm mà đã trở thành trọng tâm của cuộc tranh luận xung quanh điều lệ fintech; cụ thể là các loại ngân hàng mới sẽ không giữ tiền gửi: “Ngân hàng [ở đây là ngân hàng kỹ thuật số] sẽ không tham gia vào các hoạt động mà sẽ khiến nó trở thành ‘ngân hàng’ [ý nói ngân hàng truyền thống] như được định nghĩa trong phần 2(c) của Đạo luật Bank Holding Company.”

Đó là một điểm gây tranh cãi. Ngân hàng là gì? Với sự ra đời của ngân hàng trực tuyến và đặc biệt là với sự bảo mật công nghệ mà tiền điện tử mang lại, Brooks tin rằng tương lai thuộc về các dịch vụ tài chính riêng biệt hơn. Nó phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân, nhưng vẫn yêu cầu sự cho phép của quốc gia.

Tính đến nay, việc đăng ký như vậy đã được thực hiện theo từng tiểu bang, nhưng chỉ là mới đây đối với tiền điện tử. Vào mùa hè vừa qua, bang Wyoming đã ủy quyền cho Kraken là ngân hàng gốc tiền điện tử đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước cũng bày tỏ lo ngại rằng việc OCC thúc đẩy điều lệ các tổ chức phi lưu ký thể hiện một mối đe dọa đối với thẩm quyền của họ.

 – Tom code – 

 

Viết bình luận