Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung (DeFi), nhưng không phải thông qua một giao thức DeFi.

Vào ngày 04/09, Binance đã tung ra pool tạo lập thị trường tự động (AMM) “tập trung”, cho phép các nhà cung cấp thanh khoản kiếm lãi và thu nhập từ phí giao dịch.

Pool AMM – có tên gọi là Binance Liquid Swap, sẽ có các pool thanh khoản khác nhau với chức năng hoán đổi (swap) token tức thì. Theo Binance, mô hình định giá AMM giúp cung cấp “giá ổn định hơn và phí thấp hơn” so với mô hình orderbook.

Điều này có thể không hoàn toàn đúng. Orderbook của sàn giao dịch cho phép đặt hai loại lệnh: lệnh thị trường (mua hoặc bán token ngay lập tức với giá có sẵn) và lệnh giới hạn (mua hoặc bán token ở một mức giá mong muốn trong khi lệnh của bạn sẽ nằm trên orderbook).

Mặt khác, các sàn giao dịch AMM sư dụng các thuật toán khác nhau hoặc các công thức được xác định trước và gộp thanh khoản lại với nhau để tạo ra thị trường. Do đó, sàn giao dịch AMM giúp cung cấp tính thanh khoản bất kể quy mô đơn đặt hàng.

Khi ra mắt, Binance Liquid Swap sẽ hỗ trợ ba cặp giao dịch cho các nhà cung cấp thanh khoản là: USDT/BUSD, BUSD/DAI và USDT/DAI. Thu nhập lãi suất và phí giao dịch chưa được tiết lộ.

Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hàng đầu theo khối lượng giao dịch, cũng dưới dạng mô hình AMM và phân phối tất cả phí giao dịch thu được (0,3%) làm phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản trong bất kỳ pool nào.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển thị trường DeFi … thông qua pool AMM tập trung,” CEO Binance Changpeng Zhao nói. “Chúng tôi mong muốn … cung cấp tính thanh khoản trong các giao dịch hoán đổi tức thì khi các sản phẩm DeFi thu hút nhiều khối lượng và người tham gia hơn. Và, với thiết kế pool khuyến khích mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng tôi, từ cộng đồng.”

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận