EduDAO được tài trợ bởi BitDAO, sẽ phân bổ 11 triệu đô la mỗi năm để tài trợ cho các dự án, nghiên cứu và phát triển sản phẩm độc lập với số vốn ban đầu là 33 triệu đô la. Các khoản tiền sẽ dành cho nghiên cứu học thuật cho các công nghệ Web 3.0 và blockchain thế hệ tiếp theo.

John Allen của Mirana Ventures cho biết: “Các sản phẩm và thiết kế hứa hẹn nhất của ngày mai đang được nghĩ ra ở cấp đại học; sự hợp tác này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đó ở mức có thể mở rộng bằng cách cho phép sinh viên và các khoa tiếp cận với nguồn vốn đầu tư cực kỳ cần thiết”.

Roman Ugarte và Virat Talwar, đồng chủ tịch Câu lạc bộ Blockchain Harvard, cho biết: “Đặt quyền lực của nguồn tài trợ có mục tiêu và phân phối thông tin vào tay của một tập thể phi tập trung gồm sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên là một bước tiến mang tính cách mạng đối với các tổ chức như Harvard. ”

Jocelyn Weber Phipps, Phó giám đốc Trung tâm Trí tuệ Phân quyền, Có trách nhiệm (RDI) của UC Berkeley, nói thêm:

“UC Berkeley rất vinh dự được hợp tác với EducationDAO và tiếp tục xây dựng dựa trên những nỗ lực của Trung tâm Berkeley RDI mới của chúng tôi để hoạt động như một trung tâm và một nền tảng cho sự hợp tác trên toàn cầu với các tổ chức và nhà nghiên cứu khác, được minh chứng trong việc dẫn đầu DeFi MOOC đầu tiên với hàng nghìn sinh viên theo học từ hơn 30 các quốc gia và Berkeley Blockchain Xcelerator  của chúng tôi, mở cửa cho các nhóm trên khắp thế giới.”

– BBT Blockchain247 –

======🍀⭐️🍀======
Thảo luận: 🔥 Telegram 🔥
Kênh truyền thông: 🔥 Channel 🔥 Twitter 🔥 Facebook 🔥 Youtube 🔥 Tik Tok 🔥
.