Chủ Nhật, Tháng Bảy 25
Shadow

Cách chạy node trên mạng lưới UniChain

UniChain node được phân phối đến mọi nơi trên thế giới và đóng một vai trò quan trọng để duy trì sổ cái của UniChain.

Có những loại nút mà UniChain hiện đang được cung cấp

  • Nút bình thường (hoặc nút đầy đủ): Duy trì sổ cái UniChain.Mọi người đều có thể chạy nút này
  • Nút nhân chứng: xác thực giao dịch, tạo khối, phê duyệt thay đổi mạng
  • Nút chuyển tiếp: cung cấp các giao dịch đã hoàn thàNút này sẽ sớm được hợp nhất thành nút đầy đủ.

Yêu cầu tối thiểu để chạy một nút thông thường: 4 CPU, 8 GB Bộ nhớ, 250 GB Ổ đĩa lưu trữ, kết nối mạng tốc độ cao.

Yêu cầu tối thiểu để chạy một nút nhân chứng: 8 CPU, 16 GB Bộ nhớ, 250 GB Ổ đĩa lưu trữ, kết nối mạng tốc độ cao.

Để chạy một nút UniChain, trước tiên chúng ta cần lấy tệp nhị phân từ https://unichain.world/download hoặc xây dựng phần mềm từ mã nguồn:


Xin lưu ý rằng dòng lệnh trên là trên môi trường Linux (Ubuntu). Điều kiện tiên quyết là Oracle JDK 8 phải được cài đặt trên máy.

Sau khi xây dựng, tệp nhị phân sẽ nằm trong thư mục build / libs .

Để chạy một nút bình thường với cấu hình mặc định, hãy chạy lệnh sau

Để chạy nút như một nút nhân chứng, hãy chỉ định cờ nhân chứng và khóa riêng tư


Nhật ký đang chạy có thể được tìm thấy trong nhật ký / thư mục

Nguồn dịch: https://medium.com/uniworld-io/how-to-run-unichain-node-48a4527e5b7c
– Tom code – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *