Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Theo báo cáo mới nhất vào ngày 5/8, doanh thu Bitcoin của ứng dụng thanh toán di động Cash App – được phát triển bởi Square do CEO Twitter Jack Dorsey sở hữu, đã đạt con số 875 triệu USD trong quý 2 năm 2020.

Báo cáo cũng cho biết rằng Cash App đã tạo ra 17 triệu USD lợi nhuận ròng trong cùng kỳ. Hồ sơ của Square cho thấy tổng chi phí liên quan đến việc cung cấp Bitcoin của công ty là 858 triệu USD.

“Cash App đã tạo ra 875 triệu USD doanh thu từ Bitcoin và 17 triệu USD lợi nhuận gộp của Bitcoin trong quý 2 năm 2020, tăng lần lượt 600% và 711% so với năm trước. Doanh thu Bitcoin và lợi nhuận gộp được hưởng lợi từ việc nhu cầu của khách hàng gia tăng và sự chấp nhận đối với đồng coin này,” Square cho biết trong báo cáo kết quả quý 2 của mình.

Để so sánh, Square đã kiếm được 306 triệu USD doanh thu Bitcoin trong quý 1 và gần 7 triệu USD lợi nhuận gộp Bitcoin trong giai đoạn này, như Toiyeubitcoin đã thông tin trước đó.

Biểu đồ dưới đây cho thấy lợi nhuận gộp Bitcoin của Square là lợi nhuận gộp chung của công ty.

Trong bản phát hành mới, Square đã thêm một số màu sắc về kết quả quý 2, trong đó nhấn mạnh tới các chương trình chính phủ tác động gắn liền với đại dịch Covid-19.

“So với tháng 6, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng về khối lượng hàng tháng của mỗi khách hàng sử dụng Cash App thông qua các khoản thanh toán ngang hàng, Thẻ rút tiền và đầu tư Bitcoin. Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng này có thể được thúc đẩy một phần bởi các gói kích thích kinh tế của chính phủ và trợ cấp thất nghiệp, điều có thể không duy trì ở cùng mức trong phần còn lại của quý thứ ba,” báo cáo cho biết.

 – Bạch Đàn –

 

Viết bình luận

1 + 9 =