Thứ Năm, Tháng Chín 23
Shadow

Chương trình stake HT và TALK trên Huobi Global nhận 1.98 triệu token Structure (STF)

Huobi Global sẽ tổ chức sự kiện Primepool lần thứ 4 vào ngày 13 tháng 9. Người dùng sẽ có thể khóa token HT và TALK để nhận phần chia sẻ tổng giải thưởng 1,98 triệu token STF (Structure).

Khóa để nhận thưởng: https://www.huobi.com/en-us/topic/primepool/

Thời gian (Giờ VN) Phần thưởng tối đa khi khóa HT (mỗi ngày) Phần thưởng tối đa khi khóa TALK (mỗi ngày) Số lượng token khóa tối thiểu Số lượng token khóa tối đa Thời hạn khóa
Vòng 1 

Ngày 13/9 lúc 15:00:00 – ngày 16/9 14:59:59

378,000 STF 150,000 STF 1 HT hoặc 5 TALK 200 HT hoặc 1 triệu TALK Linh động
Vòng 2 

Ngày 16/9 lúc 15:00:00 – ngày 20/9 15:00:00

70,000 STF 29,000 STF 1 HT hoặc 5 TALK 200 HT hoặc 1 triệu TALK Linh động

Quy tắc

Snapshot số dư HT và TALK đã khóa của mỗi người tham gia, cũng như tổng số lượng khóa, sẽ được lấy ngẫu nhiên trong khoảng thời gian 24 giờ một lần để tính toán phần thưởng.

Snapshot sẽ được thực hiện bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian từ 8:00:00 ngày hiện tại đến 07:59:59 ngày hôm sau); nếu tài sản được mở khóa trước thời gian snapshot ngẫu nhiên trong ngày, chúng sẽ không được tính vào phần thưởng.

Phần thưởng sẽ được gửi dưới dạng token STF và số lượng phần thưởng hàng ngày được tính dựa trên token HT và TALK bị khóa của ngày đó;

Tính toán phần thưởng

Phần thưởng hàng ngày của cá nhân = Số lượng HT hoặc TALK đã snapshot * Hệ số theo bậc của người dùng) / (Số lượng HT hoặc TALK đã snapshot* Hệ số theo bậc) của tất cả người tham gia * Phần thưởng hàng ngày của tất cả người tham gia khi khóa HT hoặc TALK.

Ví dụ:

Vào ngày đầu tiên của sự kiện, chỉ có Người dùng A và Người dùng B tham gia. Người dùng A khóa 4.000 HT trong khi Người dùng B khóa 6.000 HT. Phần thưởng hàng ngày của tất cả những người tham gia stake HT là 378.000 STF

Trong trường hợp này, phần thưởng mà Người dùng A sẽ nhận được vào ngày đầu tiên là: 4,000 * 1 / {4,000 * 1 + (5,000 * 1 + (6,000 – 5,000) * 0.8)} * 378.000 STF.

Phần thưởng mà Người dùng B sẽ nhận được vào ngày đầu tiên là:

{5,000 * 1 + (6,000 – 5,000) * 0.8} / {4,000 * 1 + (5,000 * 1 + (6,000 – 5,000) * 0,8)} * 378.000 STF

Thứ hạng stake HT/TALK Hệ số phân cấp
1≤HT≤5,000 hoặc 

5≤TALK≤25,000

1
5,000< HT≤10,000 

25,000<TALK≤50,000

0.8
10,000< HT≤20,000 

50,000<TALK≤100,000

0.6
20,000< HT≤50,000 

100,000<TALK≤250,000

0.4
50,000< HT≤100,000 

250,000<TALK≤500,000

0.2
100,000< HT≤200,000 

500,000<TALK≤1,000,000

0.1

Phân phối phần thưởng

Phần thưởng sẽ được phân phối trước 20:00, ngày 16 tháng 9 cho những người dùng khóa tài sản trong Vòng I.

Phần thưởng cho Vòng II sẽ được phân phối trước 22:00, ngày 27 tháng 9 cho những người dùng khóa tài sản trong Vòng II.

Sau khi sự kiện kết thúc, token HT hoặc TALK bị khóa sẽ tự động được trả lại vào tài khoản của người dùng.

Trước khi giao dịch STF bắt đầu, tỷ lệ hoàn vốn sẽ hiển thị là 0 vì giá sẽ chưa có sẵn.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nội dung bị khóa như một phần của sự kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các snapshot để nhận phần thưởng từ các hoạt động và sự kiện khác.

– BBT Blockchain247 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *