Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc (FSC), đã thông báo hôm thứ ba rằng: NFT sẽ bị đánh thuế bắt đầu từ năm tới. Theo The Korea Herald, luật thuế sửa đổi này sẽ đánh thuế 20% đối với thu nhập từ tài sản ảo khi vượt quá 2,5 triệu won (2.102 USD) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Phó chủ tịch FSC Doh Kyu-sang quy định rằng: chỉ một số NFT được phân loại là tài sản ảo sẽ phải chịu thuế “thu nhập khác”, đề cập đến những khoản được sử dụng để đầu tư hoặc thanh toán trên quy mô lớn. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm xác định các NFT phải chịu thuế.

Tuy nhiên, thông báo này khác với quan điểm trước đây khi FSC đã đưa ra một tuyên bố công khai tái khẳng định rằng NFT không phải là tài sản ảo và sẽ không bị quản lý. Các nhà lập pháp Hàn Quốc giờ đây dường như xem NFT dưới góc độ chịu thuế giống như tiền điện tử. Một khoản thuế theo kế hoạch đối với lợi nhuận từ tiền điện tử được ấn định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, nhưng hiện có thể bị trì hoãn do sự phản đối chính trị.

Hàn Quốc gần đây đã thực hiện nhiều biện pháp để điều chỉnh thị trường tiền điện tử, trong một nỗ lực chống rửa tiền. Theo The Korea Herald, tất cả 25 sàn giao dịch được xem xét theo kế hoạch hồi tháng 8 đều bị phát hiện là có “mức độ chuẩn bị không đầy đủ” và không có sàn nào đáp ứng tất cả các yêu cầu đăng ký.

Khi thị trường NFT nhanh chóng mở rộng ở Hàn Quốc và thế giới, cuộc tranh luận về quy định và đổi mới vẫn còn gây tranh cãi.

– BBT Blockchain247 –

======🍀⭐️🍀======
Thảo luận: 🔥 Telegram 🔥
Kênh truyền thông: 🔥 Channel 🔥 Twitter 🔥 Facebook 🔥 Youtube 🔥 Tik Tok 🔥
.