Thứ Năm, Tháng Chín 23
Shadow

Ether trong Ethereum là gì?

Ether là đơn vị tiền tệ sử dụng trong mạng lưới nội bộ của Ethereum. Giống như Satoshi là đơn vị tiền tệ trong mạng lưới của Bitcoin hay đô la và cent sử dụng cho đồng USD. Ethereum có mệnh giá riêng để thực hiện những giao dịch riêng trong mạng lưới Ethereum. Bảng dưới đây sẽ cung cấp cái nhìn cụ thể hơn về đơn vị tiền tệ của Ethereum:

WEI 1
Ada 1000
Fentoether 1000
Kwei 1000
Mwei 1000000
Babbage 1000000
Pictoether 1000000
Shannon 1000000000
Gwei 1000000000
Nano 1000000000
Szabo 1000000000000
Micro 1000000000000
Microether 1000000000000
Finney 1000000000000000
Milli 1000000000000000
Milliether 1000000000000000
Ether 1000000000000000000
Einstein 1000000000000000000000
Kether 1000000000000000000000
Grand 1000000000000000000000
Mether 1000000000000000000000000
Gether 100000000000000000000000000
Tether 1000000000000000000000000

Những mệnh giá nhỏ của Ether được đặt tên theo những nhà tiên phong trong ngành công nghiệp mật mã học. Chẳng hạn như Finney là tên của Hal Finney hay Szabo là tên của Nick Szabo – những người bị nghi ngờ là Satoshi Nakamoto

.– BBT Blockchain247 –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *