Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hash rate của mạng lưới Bitcoin vừa có mức giảm thê thảm, hiện đã thấp hơn 45% so với ngưỡng đỉnh của năm 2020.

Hash rate của mạng lưới giảm từ 136,2 EH/s (ngày 01/03) xuống 75,7 EH/s vào hôm nay ngày 26/03, theo dữ liệu từ Blockchain.com.

Thêm một dữ liệu khác từ phía Coin.dance (dù có đôi chút khác trong cách chọn mốc thời gian) cho thấy đỉnh của năm 2020 là 150 EH/s (vào ngày 05/03), về ngưỡng 105,6 EH/s hôm nay là mức giảm 29% của chỉ số này.

Hash rate và độ khó

Hash rate của tiền điện tử là tham số cho thấy mức độ tính toán mà mạng lưới có thể thực hiện trong mỗi giây.

Chỉ số này càng cao, mức độ cạnh tranh giữa các thợ đào càng lớn, đồng thời là yếu tố đảm bảo mạng lưới có an toàn khỏi các cuộc tấn công 51% hay không.

Sau một tháng biến độ, độ khó đào coin trên mạng lưới đã giảm gần 16% trong hôm qua. Theo đó, chỉ số độ khó này sẽ được điều chỉnh sau 2016 block (tầm khoảng 2 tuần), để đảm bảo mỗi block sẽ tốn khoảng 10 phút để hình thành.

Dữ liệu hiện tại cho chúng ta thấy điều gì

Sự tương quan giữa giá, hash rate và độ khó từng là những yếu tố để các nhà nàh phân tích đánh giá về chu kỳ thoái lui của các thợ đào.

Lý thuyết này cho rằng nếu giá Bitcoin càng cao, việc đào coin sẽ càng lợi nhuận, từ đó hash rate và độ khó sẽ tăng lên cho đến khi chạm ngưỡng nhất định khiến các thợ đào phải bán bớt coin để có thể duy trì hoạt động. Việc bán coin ra từ đó cũng khiến lượng cung trên thị trường tăng lên.

Một khi chạm “điểm thoái lui”, tức điểm mà các thợ đào không thể tiếp tục duy trì hoạt động đào coin, hash rate sau đó sẽ giảm, nhờ vậy có thể giúp tái cấu trúc lại độ khó cho mạng lưới.

Theo dữ liệu từ btc.com, độ khó của Bitcoin hiện được dự đoán sẽ giảm thêm 16% trong vòng 14 ngày nữa.

Theo Cointelegraph

Viết bình luận