Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công ty quản lý tài sản tiền kỹ thuật số Grayscale Investments hôm nay đã công bố Báo cáo Đầu tư Tài sản Kỹ thuật số cho quý 3 năm 2020. Grayscale tiết lộ rằng họ đã thu hút được 1,05 tỷ USD vào các sản phẩm đầu tư của mình.

Dẫn đầu các khoản đầu tư của Grayscale là quỹ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), với dòng tiền gần 720 triệu USD trong quý 3 này.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm khác của Grayscale cũng đã tăng lên, với tổng số 31% dòng vốn trong quý 3 chảy vào các sản phẩm khác ngoài Grayscale Bitcoin Trust. Trong số các sản phẩm khác, mức tăng cao nhất được ghi nhận là trong Grayscale Bitcoin Cash Trust, Grayscale Litecoin Trust và Grayscale Digital Large Cap Fund.

Các sản phẩm bổ sung hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức tiếp xúc với Ethereum, XRP và Zcash. Như Blockchain247 đã thông tin, Ethereum Trust của Grayscale gần đây đã trở thành quỹ tín thác tập trung vào tiền điện tử thứ hai được phép báo cáo với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) – sau quỹ Bitcoin của Grayscale.

Ngoài ra, dòng vốn từ đầu năm chảy vào các sản phẩm của Grayscale đã vượt qua 2,4 tỷ USD. Con số này cao gấp đôi so với giai đoạn 2013-2019, khi chỉ có 1,2 tỷ USD đổ vào các sản phẩm của Grayscale.

Phần lớn dòng tiền chảy vào Grayscale tiếp tục đến từ các nhà đầu tư tổ chức, chiếm hơn 80% vốn đầu tư trong Quý 3.

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận