Vào thứ Năm, Iota Foundation- tổ chức giám sát sự phát triển trong chuỗi khối giao dịch Internet-of-Things (IOTA), đã thông báo về việc đã được Ủy ban châu Âu chọn là một trong năm nhà thầu để phát triển công nghệ blockchain và sổ cái phân tán trong khu vực. Theo thông báo, giai đoạn 2A nhằm mục đích thúc đẩy Cơ sở hạ tầng dịch vụ chuỗi khối châu Âu, hoặc EBSI, trong năm lĩnh vực:

  1. Điều tra tính khả thi của sharding khi mở rộng quy mô mạng Iota trên EBSI theo cấp số nhân.
  2. Phát triển một cơ chế đồng thuận rất linh hoạt trong phê duyệt và cho phép cả các trường hợp không được phép và được phép sử dụng .
  3. Đảm bảo mọi giải pháp dựa trên Iota cho việc chuyển tiền xuyên biên giới tuân thủ các cấu trúc quản trị EBSI và bất kỳ quy định nào từ các quốc gia thành viên EU.
  4. Tích hợp giải pháp nhận dạng tuân thủ GDPR với khuôn khổ mới về nhận dạng kỹ thuật số của Liên minh Châu Âu trên EBSI.
  5. Chuẩn bị các cầu nối trong và ngoài chuỗi tới các giao thức khác trong và ngoài EBSI, bao gồm hỗ trợ Máy ảo Ethereum.

Dựa trên kết quả phát triển giai đoạn 2A trong sáu tháng tới, tối thiểu ba trong số năm nhà thầu sẽ được chọn để tiến tới giai đoạn tiếp theo, nơi Ủy ban Châu Âu sẽ kiểm tra thực tế khả năng của cơ sở hạ tầng và ứng dụng mới được phát triển. Tháng 9 năm ngoái, Iota là một trong bảy doanh nghiệp được chọn để hỗ trợ sự đổi mới ở giai đoạn đầu của liên doanh blockchain châu Âu nói trên. Với đồ thị acrylic phi tập trung đặc trưng của nó, blockchain Iota được biết đến với việc tiêu thụ rất ít năng lượng và không có phí khí đốt. Trước đây, Assembly, một mạng lưới hợp đồng thông minh lớp một phi tập trung được xây dựng trong hệ sinh thái Iota, đã công bố huy động vốn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư tư nhân đồng thời nhận được lời khen ngợi từ Dominik Schiener- đồng sáng lập và chủ tịch của Iota Foundation.

– BBT Blockchain247 –

======🍀⭐️🍀======
Thảo luận: 🔥 Telegram 🔥
Kênh truyền thông: 🔥 Channel 🔥 Twitter 🔥 Facebook 🔥 Youtube 🔥 Tik Tok 🔥
.