Chủ Nhật, Tháng Bảy 25
Shadow

Lỗi dữ liệu – Greyscale không hề thanh lý XRP và XLM

Người phát ngôn của Grayscale đã xác nhận với Skybit rằng nhà quản lý quỹ không bán lượng lớn XRP và XLM.

Dữ liệu Bybt dường như cho thấy việc thanh lý lớn XRP và Stellar Lumen (XLM) của Grayscale Investments vào đầu tuần này là không chính xác, theo công ty đầu tư.

Vào thứ Tư, một tập dữ liệu Bybt công khai cho thấy rằng Grayscale Investments đã giảm lượng nắm giữ XRP xuống khoảng 9,19 triệu đơn vị và quỹ cũng cắt giảm lượng nắm giữ XLM của mình hơn 9,74 triệu đơn vị. Theo dữ liệu của Bybt, sự thay đổi ròng về nắm giữ xảy ra trong 24 giờ vào thứ Ba.

Skybit đã truy cập dữ liệu trước khi Grayscale phát hành tài sản hàng ngày theo báo cáo quản lý vào thứ Ba và lưu ý trong một bài báo rằng Grayscale đã báo cáo đã bán một lượng đáng kể XRP và XLM.

Những nỗ lực để liên hệ với Grayscale vào thứ Tư đã không thành công. Tuy nhiên, vào thứ Năm, một phát ngôn viên của Grayscale nói với Skybit:

“Không có sản phẩm đầu tư nào của Grayscale vận hành chương trình mua lại. Việc nắm giữ ròng các sản phẩm đầu tư của chúng tôi chỉ thay đổi do dòng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ, giá tài sản cơ bản và phí quản lý tích lũy. ”

“Các tuyên bố về việc bán lớn tài sản cơ bản của bất kỳ sản phẩm đầu tư nào của chúng tôi là sai và không chính xác. Bất kỳ sự sụt giảm lớn nào được nhận thấy trong giá trị USD của Grayscale XRP Trust đều có thể là kết quả của việc giảm giá USD của XRP. “

Nguồn cấp dữ liệu của Bybt vẫn cho thấy một lượng lớn XRP và XLM từ Grayscale trong bảy ngày qua, cả về AUM và đơn vị thực tế của XRP và XLM được giữ. Những con số này xuất hiện trong cột “Thay đổi 24H” vào thứ Tư.

Bybt data still shows a large decline in Grayscale’s XRP and XLM holdings
Báo cáo Grayscale AUM cho thứ Tư đã được phát hành vào thứ Năm. Nó cho thấy:

 – Phong Nhã – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *