Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giai đoạn 0 của Ethereum 2.0 đã được xác nhận triển khai vào ngày 01/12 sau khi 16.384 trình xác thực (validator) nạp đủ 524.288 Ether vào hợp đồng tiền gửi ETH 2.0 kể từ khi ra mắt vào ngày 04/11.

Bấp chấp số lượng staking ở mức thấp trong giai đoạn ban đầu khiến một số người lo ngại, lượng ETH được chuyển vào hợp đồng tiền gửi đã tăng nhanh chóng trong ngày qua – với hơn 200.000 ETH được gửi đến hợp đồng trong 14 giờ qua.

Ether được nạp vào hợp đồng tiền gửi theo thời gian. Nguồn: Dune Analytics

Ether được nạp vào hợp đồng tiền gửi theo thời gian. Nguồn: Dune Analytics
Chuỗi beacon của ETH 2.0 hiện đã được lên lịch để khởi chạy vào ngày sớm nhất có thể là 01/12 (7 ngày sau khi hợp đồng nạp tiền đạt đủ lượng Ether tối thiểu).

Trong khi những người tham gia stake sẽ không thể rút tiền của họ cho đến khi ETH 2.0 đạt đến Giai đoạn 1.5 – vốn sẽ hợp nhất mainnet Ethereum với chuỗi beacon của ETH 2.0 và môi trường sharding – nhiều holder đang chờ các bên thứ ba khởi chạy dịch vụ rút coin đối với dịch vụ staking, mặc cho rủi ro lừa đảo thoát vẫn là khá lớn.

Như vậy, ngưỡng ETH cần thiết nạp vào hợp đồng tiền gửi Ethereum 2.0 để khởi chạy Giai đoạn 0 đã được chinh phục chỉ 9 tiếng trước kì hạn đặt ra.

 – Bạch Đàn –

Viết bình luận