Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: 34000$

500 triệu USD bị thanh lý khi giá Bitcoin giảm dưới 34.000 USD, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

500 triệu USD bị thanh lý khi giá Bitcoin giảm dưới 34.000 USD, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Các hợp đồng tương lai tiền điện tử trị giá khoảng 500 triệu USD đã bị thanh lý chỉ trong 24 giờ qua. Động thái thanh lý hàng loạt xảy ra trước khi giá Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 34.000 USD vào ngày 17/01. Tổng thanh lý Bitcoin. Nguồn: Bybt.com Tại sao nhiều vị thế bị thanh lý? Đêm qua, giá Bitcoin đã tăng 6,7% từ 35.500 USD lên gần 38.000 USD. Trong khi đó, mức funding rate tương lai tăng mạnh, điều biểu thị cho một thị trường quá tải. Trên các sàn giao dịch lớn, funding rate của hợp đồng tương lai hoán đổi vĩnh cửu Bitcoin đã tăng lên khoảng 0,07%. Xem xét việc mức funding rate trung bình thường dao động ở khoảng 0,01%, thị trường tương lai đã quá tải trên đường tới 38.000 USD. Do đó, giá Bitcoin bắt đầu giảm khi một số lệnh bán lớn xuất hiện trên thị trường ở mức ngay t...