Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: Anchorage Digital

Ngân hàng kỹ thuật số Anchorage cung cấp các khoản vay được hỗ trợ bởi Ethereum cho các tổ chức

Ngân hàng kỹ thuật số Anchorage cung cấp các khoản vay được hỗ trợ bởi Ethereum cho các tổ chức

Thị trường, Tiền điện tử, Tin tức
Ngân hàng lưu ký tiền mã hóa Anchorage Digital đang mở rộng dịch vụ của mình sang các khoản vay được hỗ trợ bằng tiền mã hóa cho các tổ chức đầu tư. Ngân hàng kỹ thuật số Anchorage cung cấp các khoản vay được hỗ trợ bởi Ethereum cho các tổ chức Khách hàng tại Anchorage hiện có thể truy cập dòng tín dụng USD được hỗ trợ bởi Ethereum thông qua quan hệ đối tác với ngân hàng thương mại BankProv của Hoa Kỳ. Anchorage Finance sẽ giới thiệu một cách đơn giản để các nhà đầu tư đưa các khoản nắm giữ Ethereum vào hoạt động, cho phép họ tiếp cận USD để đáp ứng nhu cầu của mình mà không cần thanh lý các khoản nắm giữ theo thông báo. Công ty cũng cung cấp dịch vụ stake để có thêm lợi nhuận trên Ethereum. Ngân hàng tài sản kỹ thuật số giữ ETH, sử dụng nó làm tài sản thế chấp nếu khách hàng k...