Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: Arweave

Đánh giá dự án Arweave (AR coin). Thông tin và update mới nhất về dự án

Đánh giá dự án Arweave (AR coin). Thông tin và update mới nhất về dự án

Thư viện Coin, Tiền điện tử
Dự án Arweave (AR coin) là gì? Arwearve là một blockchain cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu (Data storage). Giải pháp của Arweave là một cấu trúc giống blockchain theo kiểu mới được gọi là blockweave. Blockweave là một nền tảng được thiết kế để cung cấp khả năng lưu trữ on-chain có thể mở rộng theo cách thức tiết kiệm chi phí lần đầu tiên. Khi lượng dữ liệu trong hệ thống tăng lên do được sao chép bởi các thợ đào, thì số lượng hashed cần thiết cho sự đồng thuận giảm xuống, do đó giảm chi phí cho 1 lần lưu trữ dữ liệu. REST API hiện có của giao thức giúp việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung trên nền tảng của chuỗi khối trở nên đơn giản, phản ánh sự tập trung của Arweave vào cộng đồng nhà phát triển và khả năng thúc đẩy việc áp dụng các giao thức mới và mới nổi của họ. Mục tiêu Ar...