Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: ÂT

Automata Network (ATA) là gì? Tìm hiểu về dự án launchpool thứ 20 của Binance – Automata Network

Automata Network (ATA) là gì? Tìm hiểu về dự án launchpool thứ 20 của Binance – Automata Network

Phân tích, Thư viện Coin, Tiền điện tử
Dự án Automata Network là gì? Automata Network dự án được Launchpool lần thứ 20 của Binance. Automata là một giao thức dịch vụ phi tập trung cung cấp lớp phần mềm trung gian bảo mật cho các dApp trên nhiều blockchains. Giao thức với nhiều trường hợp sử dụng như bỏ phiếu ẩn danh và giảm thiểu giá trị có thể trích xuất của người khai thác (MEV) – Miner Extractable Value (MEV) Minimization bằng cách tận dụng code mới nhất và các thuật toán bảo vệ quyền riêng tư, cùng với Môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE). Miner Extractable Value (MEV) là gì? Khi một người gửi một giao dịch trên blockchain, sẽ có độ trễ giữa thời điểm giao dịch được phát lên mạng và khi nó thực sự được khai thác thành một khối. Trong khoảng thời gian này, các giao dịch nằm trong một nhóm giao dịch đ...