Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: balance

Trữ lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp của tháng 7 năm 2018

Trữ lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp của tháng 7 năm 2018

Thị trường, Tiền điện tử
Dòng vốn Bitcoin đang chảy ra khỏi các sàn giao dịch tiền điện tử, với lượng rút tiền tăng đột biến trong tuần vừa rồi. Tổng lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống còn 2,3 triệu BTC, mức thấp nhất được thấy kể từ tháng 7 năm 2018, theo dữ liệu của Glassnode. Trong suốt 10 năm qua, số lượng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch liên tục tăng lên. Ngoại trừ một vài lần giảm, con số này vẫn giữ xu hướng tăng liên tục. Đến tháng 7 năm 2018, số dư lũy kế trên các sàn giao dịch tiền mã hóa đã đạt 2,3 triệu Bitcoin. Sau đó, con số này vẫn tiếp tục tăng, trong hơn một năm rưỡi nữa – đạt mức cao nhất gần 3 triệu BTC vào tháng 2 năm 2020. Và sau đó xu hướng bắt đầu đổi chiều. Trong thời gian còn lại của năm 2020, Bitcoin đã dần được chuyển ra khỏi các sàn giao dịch. Kể...