Thứ Ba, Tháng Một 25
Shadow

Thẻ: bật đèn xanh

Texas bật đèn xanh cho các ngân hàng của tiểu bang để lưu ký tiền mã hóa

Texas bật đèn xanh cho các ngân hàng của tiểu bang để lưu ký tiền mã hóa

Tiền điện tử, Tin tức
Trong một thông báo ngày 10/06, Bộ Ngân hàng Texas đã cho phép các ngân hàng được nhà nước quản lý tài sản tiền mã hóa. Texas bật đèn xanh cho các ngân hàng của tiểu bang để lưu ký tiền mã hóa Thông báo này là một lời khẳng định đơn giản rằng các đánh giá dựa trên rủi ro tiêu chuẩn của chính các ngân hàng là đủ để cung cấp quyền lưu ký tiền mã hóa. Bộ Ngân hàng đã viết: “Ngân hàng chọn cung cấp dịch vụ lưu ký tiền ảo sẽ phụ thuộc vào chuyên môn, mức độ rủi ro và mô hình kinh doanh của ngân hàng. Ví dụ: ngân hàng có thể chọn cho phép khách hàng giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với tiền ảo của chính họ và chỉ lưu trữ các bản sao của các khóa riêng của khách hàng được liên kết với tiền ảo đó. Ngoài ra, ngân hàng có thể yêu cầu khách hàng chuyển trực tiếp tiền ảo của họ cho ngân hàn...