Thứ Bảy, Tháng Tám 13
Shadow

Thẻ: Bitcoin (BMC)

Hội đồng khai thác Bitcoin lên tiếng xác nhận Elon Musk không có vai trò nào trong tổ chức

Hội đồng khai thác Bitcoin lên tiếng xác nhận Elon Musk không có vai trò nào trong tổ chức

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Hội đồng khai thác Bitcoin đã chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 6 khi cuộc tranh luận liên quan đến tác động môi trường của tài sản mã hóa ngày càng gia tăng. Hội đồng khai thác Bitcoin (BMC) mô tả mình là một diễn đàn tự nguyện và cởi mở của những người khai thác Bitcoin cam kết với mạng và các nguyên tắc cốt lõi. Nhiệm vụ của hội đồng là thúc đẩy tính minh bạch, xác nhận tính thực tiễn hiệu quả và thúc đẩy giáo dục Bitcoin. Giám đốc điều hành của MicroStrategy là Michael Saylor, một trong những thành viên sáng lập đã đăng lời kêu gọi chung tay trên dòng đăng tải của mình vào ngày 10 tháng 6.   Tổ chức này bao gồm một nhóm các công ty khai thác Bitcoin ở Bắc Mỹ quan tâm đến năng lượng xanh, sau khi Elon Musk thảo luận với thợ đào Bitcoin về năng lượng tái tạo vào cu...