Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: #bitcoin #defi #token #lock

Hơn 1 tỷ USD giá trị Bitcoin đã được token hóa cho DeFi

Hơn 1 tỷ USD giá trị Bitcoin đã được token hóa cho DeFi

Thị trường, Tiền điện tử
Hơn 1 tỷ USD giá trị Bitcoin (BTC) hiện đã được token hóa để truy cập các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) trên mạng Ethereum (ETH). Con số này tương đương với toàn bộ tổng giá trị bị khóa (TVL) trong DeFi chưa đầy bốn tháng trước. Theo DeFi Pulse, khoảng 98.300 BTC, trị giá 1,05 tỷ USD, đã được token hóa bằng cách sử dụng các giao thức khác ngoài Lightning Network của Blockstream – tương đương hơn 12% tổng vốn hóa của ngành DeFi, hiện ở mức 8,57 tỷ USD. Số Bitcoin bị khóa trong các giao thức DeFi: Defi Pulse Cột mốc quan trọng này cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng của các giao thức dựa trên ETH để tạo ra lợi nhuận thụ động cho các holder Bitcoin, khi mà toàn bộ lĩnh vực DeFi đã được định giá chỉ 1,05 USD TVL vào đầu tháng 6 – trong đó 47,5 triệu USD hay 4,7% là Bitcoin, đ...