Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: #bitcoin #holder #wallet #quatify

Lượng Hodler Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, rất giống với đầu đợt tăng giá khổng lồ năm 2016

Lượng Hodler Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, rất giống với đầu đợt tăng giá khổng lồ năm 2016

Thị trường, Tiền điện tử
Dữ liệu mới cho thấy số lượng các holder Bitcoin đang vượt trội so với các nhà đầu cơ. Và đó là một dấu hiệu cho thấy chu kỳ tăng giá của đồng coin vua chỉ mới bắt đầu. Thông tin trên là một phần trong báo cáo Định giá Bitcoin của Grayscale được phát hành trong tháng này, Chỉ số Hodler so với Đầu cơ (HSI) đang cho thấy sự phân kỳ bullish cao. Hiện tượng tương tự năm 2016 HSI đo lường hoạt động của Bitcoin từ ví, cho biết cách những người tham gia mạng đang đầu tư BTC theo hướng nào, đưa ra kết luận tâm lý thị trường hiện tại. Dữ liệu – được tổng hợp từ các chỉ số phân tích trên chuỗi Coin Metrics – gắn nhãn các coin “holder” là những tài sản không được di chuyển trong vòng một đến ba năm. Coin “đầu cơ” là những đồng tiền được di chuyển vào một thời điểm nào đó trong 90 ngày qua. ...