Thứ Năm, Tháng Sáu 30
Shadow

Thẻ: #bitcoin #planB #guess #market

PlanB: “Đã đến lúc tăng” – giá Bitcoin trên đường tới 100.000 USD

PlanB: “Đã đến lúc tăng” – giá Bitcoin trên đường tới 100.000 USD

Thị trường, Tiền điện tử
Thời cơ để Bitcoin (BTC) bắt đầu đợt tăng giá lớn tiếp theo đã đến, người tạo ra mô hình giá Bitcoin nổi tiếng cho biết. Trong một tweet vào ngày 14/9, nhà phân tích lượng tử PlanB đã nhấn mạnh tới các dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy giá BTC có thể lặp lại đợt tăng giá lịch sử. PlanB: “Đã đến lúc tăng” Đề cập đến hiện thân ban đầu của mô hình stock-to-flow (S2F), PlanB nói rằng đã đến thời điểm thích hợp để bắt đầu một bước đi lên. “Đây là mô hình chuỗi thời gian năm 2019 chỉ dựa trên dữ liệu BTC lịch sử (không sử dụng dữ liệu vàng, bạc, kim cương, bất động sản),” ông viết trên Twitter kèm theo một biểu đồ mới. “Bạn thấy giá trị mô hình nhảy vọt tại halving (đường màu trắng) và giảm tương ứng trong nhiều S2F/lỗi mô hình (chấm trắng). Đã đến lúc tăng.” Mô hình stock-to-flow Bit...