Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: #bitcoin #pump #bullrun

Willy Woo: Bitcoin đang ở “giai đoạn đầu của đợt bull run chính” tương tự quý 4 năm 2016

Willy Woo: Bitcoin đang ở “giai đoạn đầu của đợt bull run chính” tương tự quý 4 năm 2016

Thị trường, Tiền điện tử
Bitcoin (BTC) đang lặp lại những gì mà nó đã làm một năm trước khi đạt mức cao nhất mọi thời đại 20.000 USD và thị trường tăng giá mới đã bắt đầu hơn một năm rồi. Đó là tuyên bố của nhà thống kê nổi tiếng Willy Woo, người trong tuần này đã làm sáng tỏ hơn về mức tăng giá hiện tại của Bitcoin. Woo: “Giai đoạn đầu của đợt bull run chính” đã bắt đầu gần đây Trong một loạt tweet vào ngày 10/08, Woo đã tiếp tục cuộc tranh luận được khởi xướng bởi nhà phát triển Bitcoin Jimmy Song, người đã tự bàn luận về chủ đề này trong số mới nhất của loạt bài đăng trên blog Tech Talk của ông. “Đúng. Thị trường tăng giá thực sự đã bắt đầu vào tháng 4 năm 2019,” Woo phản hồi và nói thêm: “Những gì bắt đầu gần đây là giai đoạn đầu của đợt bull run chính, điều mà chúng ta đã thấy ở quý 4 năm 2016, nhưng...