Thứ Bảy, Tháng Năm 21
Shadow

Thẻ: #bitcoin #safety

Tập đoàn tài chính nghìn tỷ đô gọi Bitcoin là một “kho lưu trữ giá trị đầy tham vọng”

Tập đoàn tài chính nghìn tỷ đô gọi Bitcoin là một “kho lưu trữ giá trị đầy tham vọng”

Tiền điện tử
Theo một báo cáo mới, Fidelity Digital Assets – công ty con của tập đoàn đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ USD Fidelity Investments, xem Bitcoin (BTC) như một “kho lưu trữ giá trị đầy tham vọng” và là một “chính sách bảo hiểm” đối với hệ thống tài chính đang gặp khó khăn. Fidelity hiện nắm giữ hơn 8 nghìn tỷ USD giá trị tài sản và chi nhánh tài sản kỹ thuật số của họ được ra mắt vào tháng 10 năm 2018. Bitcoin là một “kho lưu trữ giá trị đầy tham vọng” Bản báo cáo – có tên “Luận đề đầu tư Bitcoin: Một kho lưu trữ giá trị đầy tham vọng,” nhấn mạnh rằng Bitcoin đáp ứng được bài kiểm tra cơ bản để được xem là một kho lưu trữ giá trị, nhưng chưa đạt được trạng thái đó: “Nhiều nhà đầu tư coi Bitcoin là một kho lưu trữ giá trị tham vọng ở chỗ nó có các thuộc tính của một kho lưu trữ giá trị, như...