Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: #bitcoin #save #finance

Tiền điện tử có phải là một loại tài sản an toàn?

Tiền điện tử có phải là một loại tài sản an toàn?

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Trong những thời điểm mà kinh tế toàn cầu có biến động, nhiều người quyết định chuyển sang đầu tư vào tiền điện tử vì nhận định rằng đây là một loại tài sản an toàn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến người dân toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro tài chính và ai cũng muốn lựa chọn được các khoản đầu tư an toàn. Nhiều người hiện muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách đổ tiền vào tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin. Trong khi đó, những người khác lại cho rằng tiền điện tử vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ, theo Business to Community. Tài sản an toàn là gì? Các khoản đầu tư hoặc tài sản được coi là an toàn nếu chúng được dự kiến sẽ tăng giá trị hoặc giữ nguyên giá trị trong thời kỳ kinh tế biến động hay khủng hoảng. Chúng được các nhà đầu tư coi trọng với mong muốn tránh thua lỗ và hạn ...