Thứ Bảy, Tháng Bảy 2
Shadow

Thẻ: #blockchain #coin #token

Việt Nam: Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo là giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo theo phương thức đa cấp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam: Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo là giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo theo phương thức đa cấp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Thị trường, Tiền điện tử
Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 dự báo sẽ tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Sự xuất hiện các loại tài sản mã hóa, các phương tiện thanh toán mới… kèm theo là sự gia tăng của các dạng vi phạm và tội phạm mới trên môi trường số. Do vậy, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để khai thác những lợi ích và ứng phó những mặt trái mà CMCN 4.0 mang lại là một yêu cầu tất yếu. Tại Việt Nam hiện nay, cùng với CMCN 4.0, thị trường tài chính trong nước đã xuất hiện nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phương tiện thanh toán trực tuyến, điện tử mới như tiền ảo, tiền điện tử, mô hình cho vay ngang hàng (P2P)… như một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ. Sự phát triển, lưu hành các loại tiền số (Bitcoin, Litecoin…), các phương thức thanh toán điện tử mặc dù ma...