Thứ Năm, Tháng Tám 18
Shadow

Thẻ: BSCPAD

Tìm hiểu BSCPad là gì? Cách tham gia IDO trên BSCPad đơn giản nhất

Tìm hiểu BSCPad là gì? Cách tham gia IDO trên BSCPad đơn giản nhất

Học tập, Nổi bật, Thư viện Coin, Tiền điện tử
BSCPad là gì? BSC Launch Pad là nền tảng IDO phi tập trung đầu tiên trên Binance Smart Chain. BSCPad hoạt động như thế nào? Nền tảng IDO BSCPad phân phối token của các dự án theo hình thức fair decentralized launches. Hình thức này sẽ đảm bảo phần bổ cho người tham gia khi họ nắm giữ một số lượng token nhất định theo yêu cầu của của nền tảng. BSCPad có 2 vòng phân bổ: Vòng 1: tất cả người tham gia nắm giữ một lượng token nhất định đều sẽ được đảm bảo phân bổ. Vòng 2: nếu token không được bán hết ở vòng 1, thì sẽ được tiếp tục bán ở vòng 2. Vòng 2 được tổ chức theo hình thức FCFS (first come first serve). Tất cả những người đạt đủ điều kiện tham gia vòng 1, đều được tham gia vòng này. BSCPAD là native token của BSCPad. Hệ thống BSCPad sẽ chia người tham gia theo từng t...