Thứ Tư, Tháng Sáu 29
Shadow

Thẻ: #canada #invest #crypto

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Canada phần lớn là những người kém hiểu biết về tài chính

Các nhà đầu tư tiền điện tử ở Canada phần lớn là những người kém hiểu biết về tài chính

Thị trường, Tiền điện tử
Một báo cáo từ ngân hàng trung ương Canada cho thấy, mặc dù hầu hết người dân Canada có hiểu biết về tài chính cơ bản và Bitcoin, nhưng phần lớn họ lại không nắm giữ bất kỳ tài sản tiền điện tử nào. Theo kết quả từ cuộc Khảo sát Thay thế Tiền mặt năm 2019 của Ngân hàng Canada được công bố vào tháng 8 năm 2020, hiểu biết về tài chính có tương quan tích cực đối với nhận thức tiền điện tử, nhưng lại tiêu cực với quyền sở hữu nó. Ngân hàng này coi kiến thức về tài chính là hiểu biết cơ bản về đầu tư và tiết kiệm cho thời kỳ hưu trí. Với 47% người được hỏi từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2019 có hiểu biết về tài chính ở mức cao và 18% ở mức thấp. Kết quả cho thấy rằng những người Canada có mức độ hiểu biết thấp hơn về tài chính lại đầu tư vào tài sản tiền điện tử cao gấp đôi so với những người...