Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Carlos Antonio Rejala Helman

Paraguay chào đón Bitcoin, luật mới sẽ được ra mắt vào tháng 7 năm nay

Paraguay chào đón Bitcoin, luật mới sẽ được ra mắt vào tháng 7 năm nay

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Sau khi có những gợi ý về tiềm năng áp dụng tiền mã hóa vào tuần trước, một quan chức Paraguay đã xác nhận rằng quy định Bitcoin tại quốc gia này sẽ ra mắt vào tháng 7. Nghị sĩ của Paraguay là ông Carlos Antonio Rejala Helman, đã xác nhận rằng luật mới liên quan đến Bitcoin sẽ có hiệu lực vào tháng 7. Điều này xảy ra trong bối cảnh việc áp dụng ngày càng tăng ở Mỹ Latinh do lá cờ tiên phong El Salvador dẫn đầu.   Đây là Paraguay. Chúng ta sẽ ban hành luật Bitcoin vào tháng 7 năm nay. Rejala Helman cho biết đất nước của ông có kế hoạch bắt đầu làm việc trên một dự án quan trọng bao gồm Bitcoin và PayPal. Mặc dù ông cung cấp rất ít thông tin vào thời điểm đó về bản chất chính xác của dự án, nhưng quan chức này đã xác nhận rằng dự án sẽ đến trong một dòng đăng tải vào ngày 16...