Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: #china #crypto #change #law

Trung Quốc sửa đổi luật ngân hàng để hợp pháp hóa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Trung Quốc sửa đổi luật ngân hàng để hợp pháp hóa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Tài chính, Thị trường, Tiền điện tử
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) – ngân hàng trung ương của nước này, đang tham vấn công chúng để sửa đổi luật ngân hàng trung ương hiện hành, nhằm hợp pháp hóa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, nhưng cấm lưu hành các token kỹ thuật số được gắn với đồng nhân dân tệ. Trong một thông báo vào cuối ngày 23/10, PBoC cho biết họ đang nhận phản hồi của công chúng đối với dự thảo sửa đổi này cho đến ngày 23 tháng 11. Trong Điều 19 thuộc Khoản 3, bản dự thảo sửa đổi đề xuất có đoạn: “Đồng Nhân dân tệ bao gồm cả dạng vật chất và dạng kỹ thuật số.” Bản sửa đổi đề xuất lần này dường như đang mở đường pháp lý cho việc triển khai rộng rãi hơn sáng kiến nhân dân tệ kỹ thuật số vốn được chờ đời từ lâu của ngân hàng trung ương Trung Quốc. Ngoài ra, Điều 22 thuộc Khoản 3 trong dự thảo sửa đổi cũng ...