Thứ Năm, Tháng Năm 19
Shadow

Thẻ: Chivo

Ví Chivo tại El Salvador hiện đang có 2 triệu công dân sử dụng

Ví Chivo tại El Salvador hiện đang có 2 triệu công dân sử dụng

Tin tức
Bất chấp các sự cố và phần nào niềm tin của công dân vẫn còn hoài nghi về Bitcoin, ví Chivo tại El Salvador vẫn đang ngày càng phổ biến hơn tại quốc gia này. Ví Chivo tại El Salvador hiện đang có 2 triệu công dân sử dụng Con số ấn tượng được thúc đẩy bởi các ưu đãi Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele đã tuyên bố rằng 2,1 triệu công dân đang sử dụng Ví Chivo, sau khi El Salvador – quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin dưới dạng tiền tệ hợp pháp vào ngày 07/09/2021. Chính quyền của Tổng thống Bukele đang nhắm tới 2,5 triệu người Salvador sử dụng ví, chiếm khoảng 39% dân số. Để khuyến khích điều này, chính phủ sẽ thưởng 30 USD Bitcoin khi mọi người tải xuống ứng dụng ví Chivo. Các nhà đầu tư Bitcoin nước ngoài được miễn thuế thu nhập vốn đối với lợi nhuận Bitcoin và sẽ được hưởng lợi...