Thứ Hai, Tháng Bảy 4
Shadow

Thẻ: Civic

Civic (CVC) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CVC

Civic (CVC) là gì? Toàn tập về tiền điện tử CVC

Nổi bật, Thư viện Coin
Tổng quan  Dự án Civic (CVC) COIN là một nền tảng kỹ thuật số hiện đại, chức năng chính của nó là cung cấp nhận dạng cá nhân phi tập trung đáng tin cậy và thuận tiện. Tính linh hoạt của nền tảng ngụ ý sự sửa đổi của nó tùy thuộc vào những tính năng nào mà luật pháp của quốc gia người dùng có. Nhiều người chỉ ra rằng phiên bản đầu tiên của sản phẩm rất giống với dịch vụ Facebook Connect, được tạo ra để xác định người dùng trên các trang web khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt. Civic vượt trội ở chỗ cho phép bạn kiểm soát chính xác thông tin nào sẽ được chuyển cho bên thứ ba trong quá trình xác thực. Tính năng này cho phép chúng tôi nói rằng chỉ người dùng chứ không phải nền tảng mới là chủ sở hữu đầy đủ của dữ liệu cá nhân. Và điều này là tốt, bởi vì gần đây đã có nhiều trường...