Thứ Sáu, Tháng Năm 20
Shadow

Thẻ: close project

Microsoft lặng lẽ đóng cửa Azure blockchain vào tháng 9

Microsoft lặng lẽ đóng cửa Azure blockchain vào tháng 9

Tiền điện tử, Tin tức
Microsoft đang đóng Dịch vụ Blockchain Azure của mình, cho phép khách hàng hiện tại chỉ 4 tháng để chuyển đổi sang các nhà cung cấp dịch vụ mới. Microsoft lặng lẽ đóng cửa Azure blockchain vào tháng 9 Microsoft sẽ đóng cửa Dịch vụ Blockchain Azure của công ty vào ngày 10/09 và sẽ không chấp nhận bất kỳ triển khai mới nào có hiệu lực ngay lập tức mà không có lời giải thích chính thức nào. Các khách hàng doanh nghiệp lớn sử dụng Azure Blockchain bao gồm J.P. Morgan, GE Aviation, Singapore Airlines, Starbucks và Xbox theo trang web của hãng. Thông báo được đưa ra trong một bài đăng quan trọng trên trang web tài liệu của Microsoft vào thứ Hai, thông báo cho tất cả khách hàng hiện tại chuyển sang các dịch vụ thay thế. ConsenSys Quorum Blockchain Service là gợi ý duy nhất và người sáng...