Thứ Tư, Tháng Sáu 29
Shadow

Thẻ: #coinbase #apple #appstore

CEO Coinbase: Apple vẫn ghét tiền điện tử

CEO Coinbase: Apple vẫn ghét tiền điện tử

Thị trường, Tiền điện tử
Coinbase và Apple có vẻ vẫn chưa làm lành nhiều tháng sau khi Coinbase cảnh báo khách hàng rằng họ có thể sẽ phải xóa một ứng dụng khỏi Apple Store. CEO của Coinbase, Brian Armstrong đã tweet vào ngày 22/8 rằng Apple tiếp tục chặn một số chức năng cho tiền điện tử, bao gồm khả năng kiếm tiền và các trình duyệt ứng dụng phi tập trung (dApp) không giới hạn. Ông nói: “Apple đã rất hạn chế và thù địch với tiền điện tử trong những năm qua. Họ vẫn đang chặn một số chức năng ngay lúc này, bao gồm khả năng kiếm tiền với tiền điện tử bằng cách thực hiện nhiệm vụ và trình duyệt dapp không giới hạn.” Vào tháng 12, Coinbase đã cảnh báo khách hàng của mình rằng họ có thể phải xóa trình duyệt dApp khỏi ứng dụng để đáp ứng các chính sách của App Store. Vào thời điểm đó, cả Apple và cửa hàng ứng dụng...