Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Consensus Algorithm

Thuật toán đồng thuận DPOS-Hotstuff của UniChain

Thuật toán đồng thuận DPOS-Hotstuff của UniChain

Học tập
DPOS là một thuật toán đồng thuận thành công trong nhiều nền tảng blockchain nổi tiếng bao gồm EOS, Bitshare, Lisk… trong khi Hotstuff gần đây được sử dụng trong dự án Facebook Libra. UniChain là nền tảng blockchain đầu tiên kết hợp các công nghệ đó. Trong bài đăng này, tôi sẽ giải thích cách hoạt động của DPOS-Hotstuff và cách Nó được sử dụng trong UniChain . Hãy cùng khám phá DPOS là viết tắt của từ chứng minh cổ phần được ủy quyền, một thuật toán đồng thuận được phát triển bởi Daniel Larimer, vào năm 2014 để giải quyết các nhược điểm từ thuật toán đồng thuận POS (Proof of Stake). Cả DPOS và POS đều giống nhau về nghĩa cổ phần, DPoS trình bày một hệ thống bỏ phiếu dân chủ mới, theo đó các nhà sản xuất khối được bầu chọn. Vì hệ thống DPoS được duy trì bởi cử tri, các đại biểu có động l...