Chủ Nhật, Tháng Bảy 3
Shadow

Thẻ: #covid #crypto

COVID-19 có thể tăng tốc chấp nhận tiền điện tử

COVID-19 có thể tăng tốc chấp nhận tiền điện tử

Blockchain, Tiền điện tử
Balaji S. Srinivasan – cựu CTO của Coinbase, tin rằng Covid-19 đã thay đổi mọi thứ và điều đó cuối cùng sẽ có thể thúc đẩy các chính phủ có quyền lực tăng tốc áp dụng tiền điện tử và blockchain. Srinivasan được biết đến với nhiều trai trò trong không gian tiền điện tử. Ông là một nhà đầu tư thiên thần, một doanh nhân, cựu CTO của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase và là Đốc tác Chung tại Andreessen Horowitz. Theo ông, Covid-19 đã khiến các chính phủ tập trung trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết và ông cảm thấy rằng sự vượt quá giới hạn của chính phủ đang khiến mọi người tìm cách mới để duy trì các quyền cơ bản của họ. Ông suy đoán rằng đây là nơi mà tiền điện tử và blockchain có thể đóng một vai trò lớn trong tương lai, ông nói thêm: “Có những điều đôi khi rất khó để thực hiện, trừ khi ...