Thứ Ba, Tháng Một 25
Shadow

Thẻ: Crowdfunding Campaign

Bài 1 – Nền tảng gọi vốn cộng đồng thế hệ Hybrid Blockchain

Bài 1 – Nền tảng gọi vốn cộng đồng thế hệ Hybrid Blockchain

Học tập, Thư viện Coin, Tiền điện tử
Khái niệm sáng tạo này kết hợp với một mô hình ITPO phù hợp Huy động vốn cộng đồng thông qua Blockchains kết nối các công ty cần huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc cộng đồng theo một cách khác. Nó chỉ dành cho các dự án đã được thành lập và triển khai. Một ví dụ đầy đủ hơn : người dùng chọn các dự án họ muốn đầu tư theo sở thích của họ, điều này gián tiếp phát triển mạng lưới các nhà đầu tư làm việc ở hậu trường khi họ thấy sự gia tăng của sự tương tác và hỗ trợ như một dấu hiệu cho sự thành công trong tương lai. Hướng theo sức mạnh này, dòng quỹ vào có thể được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cao một cách chuyên nghiệp ngay từ đầu, bao gồm áp dụng blockchain và các công nghệ mới khác. Các nhà đầu tư hoặc các công ty khởi nghiệp của ( những ) dự án đ...