Thứ Tư, Tháng Một 19
Shadow

Thẻ: Crowdfunding Platforms

Bài 6: Các bài học lịch sử và những quy luật tất yếu của cách mạng và công cuộc tái tiến hóa

Bài 6: Các bài học lịch sử và những quy luật tất yếu của cách mạng và công cuộc tái tiến hóa

Học tập, Phân tích, Thư viện Coin, Tiền điện tử
Tái phát triển cho thế hệ tiếp theo - Khẩu hiệu của Hệ sinh thái Uniworld Lịch sử phát triển của thị trường tiền điện tử qua từng giai đoạn cho thấy các làn sóng thu hút vốn ở mỗi giai đoạn là có mục đích. Dưới đây là bản tóm tắt các loại: Ra đời năm 2017 - ICO “ Initial coin offering - Cung cấp tiền điện tử ban đầu” là một hình thức huy động vốn của các công ty khởi nghiệp trong thị trường tiền điện tử thông qua việc phát hành token trên các nền tảng như Ethereum, NEO, EOS và nhiều nền tảng khác mà ban đầu được cung cấp cho bất kỳ ai sẵn sàng mua. Bởi vì hầu hết các quốc gia đang không, hoặc rất lỏng lẻo quy định về ICO và được coi là “quốc gia khuyến khích” xây dựng các dự án tiền điện tử. Singapore, Malta hay Thụy Sĩ là một vài ví dụ. Trong các khu vực pháp lý đó, việc triển...