Chủ Nhật, Tháng Bảy 3
Shadow

Thẻ: Crowdfunding Strategy

Bài 5: Tại sao khái niệm ITPO với nền tảng gọi vốn cộng đồng hybrid trên nền blockchain hoàn hảo cho đầu tư phi tập trung?

Bài 5: Tại sao khái niệm ITPO với nền tảng gọi vốn cộng đồng hybrid trên nền blockchain hoàn hảo cho đầu tư phi tập trung?

Phân tích, Thị trường, Tiền điện tử
Mô hình tiên tiến của các giải pháp gọi vốn phi tập trung Nhiều người đã chứng kiến các dự án yêu thích của họ thành công, nhờ vào sự nổi tiếng và phổ biến ví dụ như Kickstarter, một trong những nền tảng huy động vốn từ cộng đồng điển hình. Tuy nhiên, họ chủ yếu tập trung vào thị trường fiat theo thói quen. Các tiêu chuẩn của cơ sở hạ tầng xử lý hệ thống tài chính cũng như các hợp đồng thông minh phục vụ trên Blockchain đều không đáp ứng khả năng truy cập của các nền tảng như vậy sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường mới nổi áp dụng Blockchain. Các trung gian thanh toán vẫn quan trọng ngay cả khi các hợp đồng thông minh được bao gồm cho một người nào đó phải đưa tài sản vào Blockchain theo cách đã được xác minh hoặc kiểm tra giá trị được công bố của một mặt hàng trên Blockchain. &n...