Thứ Năm, Tháng Năm 19
Shadow

Thẻ: DerivaDEX

Đánh giá dự án DerivaDEX (DDX coin). Thông tin và update mới nhất về sàn giao dịch DerivaDEX và đồng coin DDX

Đánh giá dự án DerivaDEX (DDX coin). Thông tin và update mới nhất về sàn giao dịch DerivaDEX và đồng coin DDX

Thư viện Coin, Tin tức
Dự án DerivaDEX (DDX coin) là gì? DerivaDEX là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, được quản lý chung bởi DerivaDAO. Tính năng chính của DerivaDEX Insurance Mining App Governance App Cryptocurrency Exchange Insuring Mining là gì? DerivaDEX là một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, được quản lý chung bởi DerivaDAO. (Chưa ra mắt) Chương trình khai thác bảo hiểm (insuring mining) khởi động quỹ bảo hiểm của sàn giao dịch. (Đang triển khai) Người dùng stake stablecoin vào hợp đồng quỹ bảo hiểm, hợp đồng này sẽ được sàn giao dịch sử dụng. Đổi lại, người dùng kiếm được token DDX, và quản trị thông qua DerivaDAO. Chương trình khai thác bảo hiểm sẽ kéo dài trong khoảng 1 năm. Khoảng 5% token DDX do giao dịch khai thác sẽ được phân phối cho người d...