Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: #DOJ #USA #discuss #crypto #law

DOJ tuyên bố có quyền truy tố bất kỳ công ty tiền điện tử nào bên ngoài nước Mỹ

DOJ tuyên bố có quyền truy tố bất kỳ công ty tiền điện tử nào bên ngoài nước Mỹ

Thị trường, Tiền điện tử
Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố họ có quyền tài phán bên ngoài lãnh thổ nước này đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. “Khung Thực thi Tiền điện tử” mới được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) ban hành quy định một số trường hợp mà Bộ này sẽ tận dụng quyền hạn của mình đối với các thực thể nước ngoài: “nơi các giao dịch tài sản ảo liên quan đến tài chính, lưu trữ dữ liệu hoặc các hệ thống máy tính khác ở Hoa Kỳ”, nếu họ sử dụng tiền điện tử để đưa các sản phẩm bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và nếu họ “cung cấp các dịch vụ phi pháp để lừa đảo hoặc đánh cắp tiền từ các cư dân Hoa Kỳ.” Điều này cũng sẽ áp dụng cho các thực thể nước ngoài – những đơn vị tham gia vào hoạt động chuyển tiền trong nước ngay cả khi họ được thành lập ở nước ngoài. Ngoài ra, DOJ tuyên bố họ có thẩm quyền truy tố bất kỳ ...