Thứ Tư, Tháng Tám 10
Shadow

Thẻ: Dự án Bitcoin MIT 2014

Những sinh viên MIT đã bỏ lỡ mức tăng 13.000% của Bitcoin để mua đồ ăn và giày

Những sinh viên MIT đã bỏ lỡ mức tăng 13.000% của Bitcoin để mua đồ ăn và giày

Blockchain, Thị trường, Tiền điện tử
Nhiều sinh viên tham gia Dự án Bitcoin MIT 2014 đã than thở vì đã nhanh chóng bán số BTC miễn phí của họ để mua sách giáo khoa, sushi và bia. Những sinh viên MIT đã bỏ lỡ mức tăng 13.000% của Bitcoin để mua đồ ăn và giày Vào tháng 10/2014, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã khởi động Dự án MIT Bitcoin, một sáng kiến nhằm tặng số Bitcoin trị giá 500.000 USD cho sinh viên đại học của trường. Sinh viên có thể nhận được số BTC trị giá 100 USD để đổi lấy việc điền vào một cuộc khảo sát, tương đương với khoảng 0,3 BTC vào thời điểm đó. Dự án được dẫn đầu bởi các sinh viên Jeremy Rubin và Dan Elitzer, những người đã huy động được 500.000 USD từ các cựu sinh viên đại học và đại diện của cộng đồng Bitcoin. Dự án nhằm khuyến khích việc khám phá tài sản kỹ thuật số và thúc đẩy khuôn vi...