Thứ Hai, Tháng Tám 8
Shadow

Thẻ: ESMA

Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến ​​về DLT để giao dịch và thanh toán

Cơ quan Giám sát Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến ​​về DLT để giao dịch và thanh toán

Blockchain, Sự kiện, tin mới
Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) đang ngày càng được chú ý ở Châu Âu vì các ứng dụng của nó trong giao dịch và thanh toán chứng khoán. Cơ quan giám sát thị trường và chứng khoán Châu Âu (ESMA) đang tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp của các bên liên quan về việc sử dụng công nghệ sổ cái phân tán để giao dịch và thanh toán chứng khoán. Cơ quan quản lý chứng khoán của Liên minh Châu Âu gần đây đã công bố một “lời kêu gọi bằng chứng” để mời các bên liên quan chia sẻ phản hồi của họ về các quy định đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật (RTS) trong báo cáo và minh bạch về dự kiến thí điểm DLT ​​sẽ được thực hiện vào năm tới. Một số chức năng chính của ESMA bao gồm tăng cường bảo vệ các nhà đầu tư EU, tăng cường thị trường tài chính và thúc đẩy hợp tác giữa các thành ...