Thứ Năm, Tháng Năm 26
Shadow

Thẻ: #EU #Europe #blockchain #crypto

Liên minh châu Âu sẽ xem xét quy định toàn diện cho tiền điện tử vào năm 2024

Liên minh châu Âu sẽ xem xét quy định toàn diện cho tiền điện tử vào năm 2024

Blockchain, Thị trường, Tiền điện tử
Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch kết hợp tiền điện tử và công nghệ blockchain vào các quy trình chính của mình vào năm 2024. Trong vòng 4 năm tới, EU đặt mục tiêu củng cố các quy định mới – thứ sẽ thúc đẩy việc sử dụng tài sản kỹ thuật số và blockchain để chuyển tiền quốc tế, theo các tài liệu nội bộ mà Reuters đưa tin vào thứ Sáu. Tài liệu có đoạn: “Đến năm 2024, EU nên đưa ra một khuôn khổ toàn diện cho phép sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) và tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực tài chính […] Nó cũng phải giải quyết những rủi ro liên quan đến những công nghệ này.” Nhận thấy có gần 80% dân số đang giao dịch bằng tiền giấy, Ủy ban Châu Âu, cơ quan quản lý của EU, muốn thanh toán kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn, đồng thời hướng tới thời gian giao dịch tức thì, Reuters giải...