Thứ Năm, Tháng Tám 18
Shadow

Thẻ: Gitcoin

Tìm hiểu Gitcoin (GTC)?

Tìm hiểu Gitcoin (GTC)?

Nổi bật, Thư viện Coin, Tiền điện tử
Gitcoin (GTC) là gì? Gitcoin là một nền tảng để tài trợ cho những nhà phát triển các dự án mã nguồn mở. Dự án đã đi tiên phong trong Quadratic Funding (một phương pháp mới mang tính dân chủ nhằm mục đích tài trợ cho các sản phẩm dành cho cộng đồng trong các vòng Gitcoin Grants hàng quý). Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2017, Gitcoin Grants hiện đã cung cấp gần 16 triệu đô la tài trợ cho các sản phẩm dành cho cộng đồng. Ngoài ra, thông qua Gitcoin 3,54 triệu đô la tiền thưởng đã được trả cho các nhà phát triển mã nguồn mở từ khắp nơi trên thế giới. Dự án đã gặp phải những khó khăn lớn do sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Bitcoin, Ethereum và hàng trăm dự án tiền điện tử mã nguồn mở đã có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn nhằm phát triển các sản phẩm của mình....