Thứ Tư, Tháng Năm 25
Shadow

Thẻ: Grape Protocol

Đánh giá dự án Grape Protocol (GRAPE coin). Thông tin và update mới nhất về dự án tiếp theo IDO trên Raydium – Grape Protocol

Đánh giá dự án Grape Protocol (GRAPE coin). Thông tin và update mới nhất về dự án tiếp theo IDO trên Raydium – Grape Protocol

Thư viện Coin, Tin tức
Dự án Grape Protocol (GRAPE coin) là gì? Grape Protocol là một nền tảng Web3 ứng dụng Social Network được xây dựng trên Solana. Grape Protocol lấy cảm hứng từ Bitcointalk và mô hình hóa tính phi tập trung bằng cách trao quyền quản trị cho cộng đồng thông qua token GRAPE. Grape Protocol cung cấp bộ công cụ để người dùng tạo ra các nhóm chat ẩn trên Discord dùng cho các chia sẽ thông tin về crypto và toàn bộ hệ sinh thái Solana. GRAPE đã giành được giải thưởng vị trí thứ 2 trong cuộc thi Web3 vào ngày 15 tháng 5 dến 7 tháng 6 năm 2021. Đặc điểm nổi bật của Grape Protocol Grape Access: Kêt nối tài khoản xã hội của Thành viên thông qua tính năng Grape Acess, cho phép người dùng truy cập vào các Discord riêng tư.  Grape Acess dựa trên cơ chế Dynamic Balance-Based Membership- nghĩa ...