Thứ Năm, Tháng Năm 26
Shadow

Thẻ: #Grayscale #bitcoin #invest

Grayscale tiếp tục mua thêm 240 triệu USD Bitcoin trong tuần gần đây

Grayscale tiếp tục mua thêm 240 triệu USD Bitcoin trong tuần gần đây

Thị trường, Tiền điện tử
Grayscale, công ty điều hành Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), đã mua thêm 15.114 BTC trong tuần này (tương đương với 241 triệu USD). GBTC hiện đang nắm giữ 481.711 BTC, chiếm 62% tổng số Bitcoin thuộc quyền sở hữu của các công ty giao dịch đại chúng. Grayscale, một công ty quản lý tài sản kỹ thuật số, trong tuần này đã mua thêm 15.114 BTC (241 triệu USD). Nâng tổng số Bitcoin mà công ty sở hữu lên 506.000 BTC, tương đương 8,1 tỷ USD. Công ty hiện đang quản lý số cryptocurrency trị giá 10 tỷ USD. Grayscale công bố mua thêm 240 triệu USD Bitcoin trong tuần này. Grayscale là một trong những công ty đại chúng đã mua nhiều Bitcoin nhất. Tổng các khoản đầu tư của công ty này hiện chiếm 2,29% toàn bộ vốn hóa thị trường của Bitcoin. CEO Grayscale, Michael Sonnehnshein tuyên bố tuần này là...